До уваги кам’янчан!

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства серед громадських обєднань ветеранів та осіб з інвалідністю для надання фінансової підтримки з бюджету Кам’янської міської територіальної громади у 2023 році

 

Департамент соціальної політики Кам’янської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, для виконання яких буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади у 2023 році.

 

Конкурс проводиться в рамках Програми соціального захисту населення Кам’янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Кам’янської міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIIІ (зі змінами).

 

Проведення конкурсу регламентується постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами), від 03.03.2020 №166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (зі змінами) та від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), розпорядженням  міського голови від 24.01.2019 №27-р «Про конкурс з відбору інститутів громадського суспільства для надання фінансової підтримки
з міського бюджету» (зі змінами).

Приймати участь у конкурсі мають право громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи у встановленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу, а також зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території м. Кам’янське.

 

 

Пріоритетні завдання, на виконання яких повинні спрямовуватися програми ( проекти,заходи)

— сприяння органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів та осіб з інвалідністю, вдосконаленні системи їх соціального захисту;

— організація спілкування ветеранів, осіб з інвалідністю, підтримання їх морального стану, залучення їх до ведення активного та здорового способу життя;

— участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;

— участь у створенні умов для розвитку народної творчості, самодіяльного мистецтва, надбаннями української національної та світової культури;

— участь в організації та проведенні державних, міських масових заходів щодо відзначення історичних дат, подій, свят, проведенні зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист соціально-економічних прав та інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю.

 

Перелік видів діяльності

— проведення:

заходів передбачених статутом (засідання ради, правління, конференції, загальні збори);

заходів з відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат, привітань та вшанування пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості осіб відповідної категорії, а також забезпечення участі представників громадської організації у зазначених та аналогічних заходах;

фізкультурно-оздоровчих заходів, за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення;

заходів з військово-патріотичного виховання;

— розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації ветеранів;

— здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

— проведення заходів (виконання програм) з реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня захисту дітей, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

— здійснення заходів щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільстві осіб з інвалідністю.

Для організації проведення заходів до програм (проєктів, заходів) може бути включено транспортне обслуговування (у тому числі оренда транспортних засобів), але за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення.

Вимоги до конкурсної пропозиції

Для прийняття участі в конкурсі громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю подають організатору конкурсу заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до оголошення).

До заяви додаються наступні документи:

— опис програми (проєкту,заходу) (додаток 2 до оголошення)

В описі програми (проєкту, заходу), який подається у складі конкурсної пропозиції, обовязково повинна бути зазначена інформація щодо:

забезпечення виконання програми (проєкту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

рівня забезпечення безпеки учасників програми (проєкту, заходу) в умовах воєнного стану;

— кошторис витрат, необхідних для виконання програми (проєкту, заходу) (додаток 3 до оголошення);

— листи-підтвердження про підтримку у виконанні відповідної програми (проєкту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання програми (проєкту, заходу);

— коротка інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, за рахунок бюджетних коштів, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (додаток 4 до оголошення);

— копія статуту громадської організації;

— копія рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

— копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу)

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської територіальної громади однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі складає 140,00 тис.грн.

 

Адреса, за якою здійснюється подання конкурсних пропозицій

м.Кам’янське, просп. Василя Стуса, 10/12, каб. 203

[email protected]

Департамент соціальної політики Кам’янської міської ради

Строки та умови подання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції можуть бути подані з дня оприлюднення оголошення проведення конкурсу до 10 січня 2023 року (не менше ніж 20 днів з дня оголошення проведення конкурсу).

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції — на строк до одного місяця.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у паперовій та електронній формі.

Конкурсні пропозиції, подані на участь в конкурсі не повертаються.

 

Контактні дані для надання додаткової інформації

Департамент соціальної політики Кам’янської міської ради

Відділ з питань соціального захисту ветеранів, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

м.Кам’янське, пр. Василя Стуса, 10/12

2 поверх, каб.203

тел. (0569) 55 43 00, 0986346148

електронна адреса [email protected]

час звернення 8.00 — 17.00, обідня перерва 12.00-12.45.

Примітка: крім вихідних днів. Час роботи у п’ятницю: 8.00 -15.45.
Строки проведення конкурсу

Конкурс проводиться двома етапами.

Перший етап: розгляд поданих конкурсних пропозицій, їх оцінка на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та міським програмам, визначення конкурсних пропозицій, які допускаються до участі у другому етапі.

Другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій та їх індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії. Визначення конкурсною комісією переможців конкурсу на підставі рейтингу конкурсних пропозицій.

Про засідання конкурсної комісії повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три календарних дні до його проведення.

Рішення конкурсної комісії про час, місце та процедуру відкритого захисту оприлюднюється організатором конкурсу на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку відкритого захисту.

На підставі рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу та інформації, наданої переможцями конкурсу, організатор конкурсу протягом семи календарних днів затверджує перелік програм (проєктів, заходів), для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка з бюджету Кам’янської міської територіальної громади із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства, назви програми (проєту, заходу), обсягу фінансування.

 

 

Директор департаменту

соціальної політики міської ради                                     Людмила КРАВЧУК

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Дата реєстрації заяви1   Унікальний код реєстрації2/Реєстраційний номер3   Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ   Найменування інституту громадянського суспільства4   Дата реєстрації інституту громадянського суспільства   “Код доступу”, зазначений в описі, який видавався реєстратором під час подання останньої редакції статуту   Назва програми (проекту, заходу)   Формат проведення (зазначити): _____ програма

_____ проект

_____ захід Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програму (проект, захід)5   Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)6   Загальна сума кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)   Очікуване фінансування з державного (місцевого) бюджету на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)   Загальна сума внеску інституту громадянського суспільства у співфінансуванні програми (проекту, заходу)7   Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)   Прізвище та ім’я керівника інституту громадянського суспільства, місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону, адреса електронної пошти   Прізвище та ім’я керівника програми (проекту, заходу), місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону, адреса електронної пошти  

 

 

 

 

Цією заявою підтверджую _____________________ (відсутність/наявність) фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом двох попередніх бюджетних періодів (у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

 

________________________________________________________________

(у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства
учасник конкурсу зазначає, яке саме порушення вчинено)

 

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до інституту громадянського суспільства ____________ (було/не було) застосовано захід впливу.

____________________________________________________________________________

(у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства
учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

Керівник інституту громадянського суспільства

 

Дата подання _____________           (підпис)   (власне ім’я та прізвище)

______________

1 Дата подання заяви встановлюється автоматично після подання конкурсної пропозиції або зазначається представником організатора під час реєстрації конкурсної пропозиції без використання електронної системи проведення конкурсу.

2 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

3 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

4 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.

5 Словами зазначається тільки одне пріоритетне завдання.

6 Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності на території адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста), з бюджету якої надається фінансова підтримка для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). Обласний (районний, міський) рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності).

Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності на території не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя, та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя.

7 У розмірі не менш як 15 відсотків загальної суми коштів, необхідної для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

 

 

ОПИС
програми (проекту, заходу)

 

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

 

 • Мета програми (проекту, заходу) __________________________________.
 • Актуальність програми (проекту, заходу) ___________________________
 • Цільова аудиторія програми (проекту, заходу) _______________________
 • ______________________________________________________________________.

 • Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)
 • Короткострокові   Довгострокові   Кількісні показники досягнення   Якісні показники досягнення  

  ____________________________________________________________________________

  (зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)
  та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
  вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

 • Учасники програми (проекту, заходу)
 • Порядковий номер Найменування заходу Кількість учасників, залучених до заходу планові показники усього учасників,

  з них жінок усього учасників — осіб з інвалідністю3,

  з них жінок усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,

  з них жінок

   

 • Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) ________________________________________.
 •  

 • План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
 •  

  Етапи реалізації Завдання Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу Відповідальний виконавець

  (прізвище, ім’я та посада)

   

 • Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) _____________________________________________________________________________.
 • Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 __________________________.
 •  

 • Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)
 • ____________________________________________________________________________.

  (за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

 • Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) _________________________________________________________________.
 • Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) _____________________________________________________________________________.
 • Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 •  

  Керівник інституту громадянського суспільства           (підпис)   (власне ім’я та прізвище)

  _________________

  1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

  2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

  3 Заповнюється у разі потреби.

  4 Заповнюється у разі потреби.

  5 Обов’язково додається лист-підтвердження.

  6 За наявності.

  Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.

   

   

   

  ТИПОВИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ,
  необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів),
  розроблених інститутами громадянського суспільства

   

  Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

   

  Порядковий номер Стаття витрат3 Розрахунок витрат Сума коштів державного

  (місцевого) бюджету, гривень Власний внесок інституту

  громадянського суспільств, гривень Загальна сума

  коштів, гривень Усього витрат за кошторисом       1.                             Усього за статтею             2.                             Усього за статтею            

   

   

  Керівник інституту громадянського суспільства

     

  ____________

  (підпис)  

  _________________________

  (власне ім’я та прізвище) Головний бухгалтер (бухгалтер) інституту громадянського суспільства

     

   

  ____________

  (підпис)  

   

  _________________________

  (власне ім’я та прізвище)

   

  __________

  1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

  2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

  3 Статті витрат формуються на підставі довідника, який розміщений в електронній системі проведення конкурсу та сформований Мінцифри за поданням центральних органів виконавчої влади. Довідник може бути уточнений за поданням організаторів конкурсу в разі наявності суттєвих (значних) змін до сформованих в довіднику статей витрат або в разі зміни законодавства.

  У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу відповідний перелік статей витрат зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

   

   

   

  Інформація
  про діяльність інституту громадянського суспільства

   

 • Назва інституту громадянського суспільства та організаційно-правова форма.
 • Дата утворення інституту громадянського суспільства.
 • Мета та основні напрямки діяльності інституту громадянського суспільства відповідно до Статуту (Положення).
 • Досвід діяльності інституту громадянського суспільства з тематики проекту та результати такої діяльності (до 3-х абзаців).
 • Досвід виконання програм (реалізації проектів) впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:
 •  

  № п/п Назва проекту

  (заходу) Сума

  фінансової

  підтримки, грн Джерела фінансування Період виконання Короткий опис  проекту (заходу)
  (3-4 речення) 1.          

 • Матеріально-технічна база: наявність власного (орендованого із зазначенням джерел оплати оренди) офісу на період реалізації проекту, офісної техніки (із зазначенням виду та кількості), інших ресурсів організації.
 • Кадрове забезпечення:
 • Прізвище, ім’я, по батькові Посада та основні обов’язки в інституті

  Громадянського суспільства Кваліфікація Досвід роботи
  (3-4 речення)        

 • Кількісний склад інституту громадянського суспільства.
 •  

  Керівник інституту

  громадянського суспільства

  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                М.П.                                                                                                  (підпис)

   

  Примітка: загальний обсяг інформації про діяльність інституту громадянського   суспільства не повинен перевищувати 3-х сторінок.

   

   

  Джерело

  Новости Украины