Професорка Майя Єрмолаєва очолила Донецький національний медичний університет


Після проведення Міністерством охорони здоров’я України аудиту діяльності Донецького національного медичного університету (ДНМУ) були виявлені численні факти порушення бюджетного законодавства та незаконного використання коштів державного бюджету. Це стало підставою зміни керівництва, пише Український медичний часопис.

«Новою керівницею ДНМУ стала професорка Майя Єрмолаєва, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 1 ДНМУ.

Перед новопризначеною очільницею стоїть непросте завдання — забезпечити якісний освітній процес та належне функціонування всіх служб закладу вищої освіти (ЗВО), в тому числі щодо організації розподілу випускників в інтернатуру, проведення вступної кампанії, підготовки до акредитації освітніх програм тощо.

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що будь-який прояв безвідповідальності чи корупційних складових у ЗВО є неприпустимим. Тому МОЗ і надалі буде моніторувати та оперативно реагувати на подібні ситуації».

Довідка

Єрмолаєва Майя В’ячеславівна народилася у м. Донецьку. У 1990 році закінчила Донецьку загальноосвітню школу № 70. У 1996 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Донецького державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа», отримала кваліфікацію лікаря.

З 1996 до 1998 р.р. навчалася в аспірантурі кафедри внутрішніх хвороб цього ж університету та водночас – в інтернатурі за спеціальністю «Терапія». 1998 року достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

З 1998 до 2001 р.р. працювала асистентом, а з 2001 по 2007 р. – доцентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Донецького державного медичного університету. 2002 року отримала вчене звання доцента. Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений (2000 – 2002 р.р.). 2005 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «Ревматологія».

З 2007 року працювала на посаді професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету. 2011 року отримала вчене звання професора. Після окупації м. Донецьк перевелася разом із Донецьким національним медичним університетом на роботу до Краматорська.

Автор понад 250 наукових праць, 135 статей у фахових журналах України та зарубіжжя, 14 патентів, 8 навчальних посібників.

.

 

Джерело

Новости Украины